• ايران فاوا گسترش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یکی از دستاوردهای عصر نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و از جمله پروژه هایی است که از بعد مالی و سرمایه گذاری و از جنبه تأثیرگذاری ساختاری و زیر بنایی اهمیت زیادی دارد . ادامه

مطالعات امکان سنجی SAP

نیازسنجی و امکان سنجی برای اجراء و پیاده‌سازی سيستمهاي مديريت منابع سازماني و ارائه راه حل های مبتنی برSAP

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یکی از دستاوردهای عصر نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و از جمله پروژه هایی است که به دلیل اهمیت آن چه از بعد مالی و سرمایه گذاری و چه از جنبه تأثیرگذاری ساختاری و زیر بنایی آن ، نیازمند امکان سنجی و انجام مطالعات مقدماتی قبل از اجرا می باشد. به منظور پياده‌سازي موفقیت آمیز این سیستم در سازمان‌هاي امروزي، پروژه مقدماتي امکان‌سنجی اجرای سيستم ERP در سازمان بسيار مهم بوده و موفقيت پياده‌سازي در گروی اجرای درست و کامل این پروژه مقدماتی می باشد. در اين پروژه سازمان از ابعاد و زواياي مختلف بررسی شده و با اندازه‌گيري شاخص‌هاي لازم، ميزان آمادگي سازمان در پذيرش و استفاده از ERP مورد بررسي قرار می گیرد. خروجي اين پروژه اطلاع و آگاهی سازمان از وضعيت و شرايط خود و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور پذيرش سيستم ERP در سازمان مي‌باشد.
شاخص‌هاي مورد بررسي در پروژه امکان‌سنجي استقرار سيستم ERP به شرح زير است. اين شاخص‌ها از دو منظر کسب و کار سازمان و فناوری اطلاعات در سازمان بررسی می‌شود.
1- ميزان سرمايه‌گذاري
2- فرآيندها
3- توان مهارتي/ ادراکي
4- بستر فرهنگي سازمان
5- بستر فناوري
6- مکانيزم پشتيباني
7- معماري
8- شاخص‌هاي موفقيت
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یکی از دستاوردهای عصر نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و از جمله پروژه هایی است که به دلیل اهمیت آن چه از بعد مالی و سرمایه گذاری و چه از جنبه تأثیرگذاری ساختاری و زیر بنایی آن ، نیازمند امکان سنجی و انجام مطالعات مقدماتی قبل از اجرا می باشد. به منظور پياده‌سازي موفقیت آمیز این سیستم در سازمان‌هاي امروزي، پروژه مقدماتي امکان‌سنجی اجرای سيستم ERP در سازمان بسيار مهم بوده و موفقيت پياده‌سازي در گروی اجرای درست و کامل این پروژه مقدماتی می باشد.

تازه هاي ايران فاوا

آخرين پست هاي پايگاه دانش

لینک های مرتبط: ایران خودرو           تام           مگفا           ISS           SAP           سایر شرکای تجاری          
آدرس: تهران، یوسف آباد، میدان سید جمال الدین اسدآبادی، خ ابن سینا، کوی نسترن، پلاک 18    تلفن: 7 - 88616303    فکس: 88616308   ایمیل: Info@Iranfava.com    کانال رسمی در تلگرام: کانال رسمی ایران فاوا گسترش در تلگرام
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران فاوا گسترش می باشد

Copyright © 2015 www.IranFava.com. All rights reserved